Skip to main content

Asiakasinformaatio

Sijoituspalveluita koskevan lainsäädännön tavoitteena on parantaa sijoittajan suojaa. Sijoittajalle annetaan tietoa muun muassa palveluntarjoajasta, tarjottavista palveluista, rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä riskeistä. Lisäksi sijoittajalta pyydetään yksityiskohtaisia tietoja taloudellisesta asemasta, sijoitustavoitteista, sijoituskokemuksesta ja -tietämyksestä. Näiden tietojen kartoituksella pyritään tarjoamaan asiakkaalle mahdollisimman hyvin soveltuvat palvelut ja tuotteet.

Finanssivalvonta on myöntänyt T & B Capital Oy Ab:lle Sijoituspalveluyhtiön toimiluvan 16.12.2008.

TIETOA T & B CAPITAL OY AB:STA - PALVELUISTA JA TUOTTEISTA

Sijoituspalvelulain mukaiset tiedot T & B Capital Oy Ab:stä ja sen tarjoamista sijoitus- ja oheispalveluista.

Tietoja Rahoitusvälinelajien luonteesta ja niihin liittyvistä tyypillisistä riskeistä.

KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ KOSKEVAT TIEDOTTEET

Kestävä kehitys - T & B Capitalin

Sijoitusneuvonnan pääasiallisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin ei oteta huomioon

VUOSITIEDOTTEET TOTEUTUKSESTA JA SEN LAADUSTA

Vuositiedote vuoden 2023 toteutuksesta ja sen laadusta

Vuositiedote vuoden 2022 toteutuksesta ja sen laadusta

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖ JA TIETOSUOJASELOSTEET

Henkilötietojen käyttö T & B Capital Oy Ab:ssa

Asiakastietorekisteri – Tietosuojaseloste

Suoramarkkinointirekisteri - Tietosuojaseloste


Näitä internetsivuja ja niiden sisältöä ei ole suunnattu Yhdysvalloissa asuville henkilöille tai Yhdysvaltoihin rekisteröidyille oikeushenkilöille.


This website and its contents are not intended to any persons residing in the USA nor to any entity organized or incorporeted under laws of the United States.