• TBC Banneri 1.png
TBC Varainhoitopalvelu Pic1

Varallisuudenhoitopalvelumme tarjoaa vaivattoman ja tehokkaan tavan kasvattaa varallisuuttasi yksilöllisesti, yhdessä kokeneen ammattilaisen kanssa.

Yhteisessä tapaamisessa käymme läpi taloudelliset lähtökohdat sekä luomme pohjan strategialle tavoitteiden saavuttamiseksi. Keskeisiä strategian luontiin vaikuttavia tekijöitä ovat asiakkaan sijoituskokemus ja -tietämys, sijoitushorisontti, tuottotavoite ja taloudellinen riskinottokyky sekä riskinottohalu. Sijoitusstrategia on aina henkilökohtainen ja siinä pyritään ottamaan huomioon toiveesi ja arvosi.

Sijoitusmarkkinoiden jatkuvan seurannan ja yksittäisten sijoituskohteiden analysoinnin voit jättää huoleksemme. Laaja ja oikea-aikainen hajautus sekä kansainvälisesti, että eri omaisuusluokkiin on olennainen osa salkkusi riskienhallintaa.

Varallisuudenhoitoon liittyy kiinteästi myös verotus ja sen vaikutukset. Yhdessä yhteistyökumppanimme kanssa tarjoamme sinulle parhaat mahdolliset verotekniset ratkaisut.

T & B Capital on suomalainen sijoituspalveluyritys. Kokeneina sijoitusalan ammattilaisina keskitymme asiakkaittemme ensiluokkaiseen palveluun, olipa kyseessä yksityissijoittaja, yritys, muu yhteisö tai säätiö. Toimimme perinteisen kansainvälisen varallisuudenhoidon periaatteita kunnioittaen - asiakasta kuunnellen ja ajassa uudistuen. Olemme pankkiryhmistä riippumaton.

Lähtökohtanamme on asiakas, hänen yksilölliset tarpeensa ja toiveensa. Tavoitteenamme on asiakkaan varallisuuden hoitaminen ja kasvattaminen pitkäjännitteisesti. Haluamme työskennellä yhteisen päämäärän eteen yhdessä asiakkaan kanssa, tarjoten näkemyksellistä varallisuudenhoitoa kansainvälisesti, seuraavia sukupolvia unohtamatta.